NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dodatok č. 1 k Zápisnici zo zasadnutia Ob.zast. v Trh. Hradskej - 23.04.20183.2 MiB22. októbra 2018
Dodatok č.1/2018 k zmluve č. 1/2010_OBZS IV-MAR-MA s.r.o.1.1 MiB11. októbra 2018
Dokumentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trhová Hradská16.2 MiB25. mája 2018
Kúpna zmluva - Obec Trhová Hradská - Gabriel Földes a Brigita Földes1.7 MiB23. júla 2018
Kúpna zmluva - Obec Trhová Hradská - JUDr. Bálint Horváth - MDDr. Orsolya Horváth Pavlík1.5 MiB14. marca 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/1/2018 - Kálmánová Mária1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/10/2018 - Ladislav Csölle1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/11/2018 - Zoltán Varga1.7 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/12/2018 - Ingrid Szaboová1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/14/2015 - Zuzana Siposová1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/2/2018 - Margita Kubiková1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/4/2018 - Vontszemuová Alžbeta1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/5/2018 - Mónika Tóthová1.7 MiB16. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/6/2018 - Szilvia Deméndi1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/7/2018 - Kucsera Judita1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/8/2018 - Štefan Kossár1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - byt č. 15 Bj/9/2018 - Kristina Tóbliová1.6 MiB15. augusta 2018
Nájomná zmluva - Kristína Bugárová2.5 MiB2. októbra 2018
Nájomná zmluva -- Mária Kovácsová - živnostník2.5 MiB11. októbra 2018
Nájomná zmluva I 9 bj/2018 byt č. 8 - Sárkányová Mónika2.0 MiB14. marca 2018
Nájomná zmluva I 9 bj/2018 byt č.21.7 MiB11. októbra 2018
Výpis z uznesenia OZ Trhová Hradská č. 2/2018 zo dňa 23.04.20181.9 MiB22. októbra 2018
Zámenná zmluva - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra5.3 MiB22. októbra 2018
Zmluva o dielo - Rozšírenie kamerového systému - Maxnetwork s.r.o.1.1 MiB14. decembra 2018
Zmluva o dodanie zákazky -- TECHNO LINE s.r.o.2.8 MiB17. októbra 2018
Zmluva o nájem bytu č. 15BJ/15/2015 - Sidóová Mária, Podhradský Richard1.7 MiB11. októbra 2018
Zmluva o nájme bytu č. 1 - Andrej Szajkó2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 10 - Mária Madarászová2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 10 - Zoltán Bognár2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 12 - Zoltán Horváth2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 15 BJ/13/2015 - Rácz Zoltán1.9 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 15 BJ/3/2018 - Mária Mašicová1.9 MiB14. marca 2018
Zmluva o nájme bytu č. 2 - Ákos Hencz2.1 MiB14. marca 2018
Zmluva o nájme bytu č. 3 - Marián Viktorin1.9 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 4 - Daša Podzkodyová2.0 MiB14. marca 2018
Zmluva o nájme bytu č. 5 - Attila Kovács2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 6 - Kristína Bugárová2.0 MiB12. júna 2018
Zmluva o nájme bytu č. 8 - Szabolcs Heizer1.9 MiB12. júna 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie -- Dobrovoľná požiarna ochrana SR1.8 MiB11. mája 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR5.7 MiB7. decembra 2018
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Blackhawk Security s.r.o.1.3 MiB11. októbra 2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov2.1 MiB25. mája 2018