NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Darovacia zmluva - č. 19/20151.2 MiB11. augusta 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - DUNSTAV D.S., s.r.o.466.7 KiB31. marca 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve uzavretej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 TIHIFOL373.0 KiB30. marca 2015
Dodatok č. 5 k Zmluve -- Obec Trhová Hradská - TIHIFOL457.0 KiB29. septembra 2015
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti463.0 KiB4. marca 2015
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo zmluvy: 016/4.1MP/20132.8 MiB25. marca 2015
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku154.5 KiB30. septembra 2015
Dohoda o ukončení platnosti Mandátnej zmluvy559.3 KiB27. februára 2015
Havarijné poistenie mot.voz. - 6817960177470.4 KiB4. novembra 2015
Havarijné poistenie mot.voz. - 6817960185483.7 KiB4. novembra 2015
Kúpna zmluva - AGRO Cereal, s.r.o.921.2 KiB9. novembra 2015
Kúpna zmluva - EKOSTAV AB, s.r.o.2.8 MiB6. júla 2015
Kúpna zmluva - Eva Tóthová rod. Horváthová1.0 MiB2. júna 2015
Kúpna zmluva - Gabriel Frühvald - STAVEBNINY5.7 MiB13. apríla 2015
Kúpna zmluva - Roland Zsoldos a manž. Mgr. Erika Zsoldos1.0 MiB10. apríla 2015
Kúpna Zmluva – Obec Trhová Hradská – EKOSTAV, S R O – č 1:20152.9 MiB28. januára 2015
Mandátna Zmluva č.1:2015 (Obec Trhová Hradská - GAGA S R O )913.2 KiB29. januára 2015
Nájomná Zmluva - Obec Trhová Hradská - František Pénzes - Topán3.1 MiB28. januára 2015
Nájomná zmluva - Obec Trhová Hradská - Kristína Bugárová - DolceVita.pdf2.6 MiB1. apríla 2015
Nájomná Zmluva - Obec Trhová Hradská - Robert Lukács - LR Systém3.2 MiB28. januára 2015
Nájomná Zmluva - Obec Trhová Hradská - Tihamér Mészáros3.1 MiB28. januára 2015
Nájoná Zmluva Obec Trhová Hradska-Manopory S R O3.3 MiB2. februára 2015
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu1.1 MiB9. júla 2015
Poistenie zodpovednosti za škodu - 6817952732630.8 KiB3. novembra 2015
Poistenie zodpovednosti za škodu - 6817952847572.3 KiB3. novembra 2015
Poistná zmluva1.1 MiB6. augusta 2015
Slovenská Sporiteľňa a.s. - Produktové obchodné podmienky448.1 KiB31. októbra 2015
Slovenská Sporiteľňa a.s. - Sadzobnik664.9 KiB31. októbra 2015
Slovenská Sporiteľňa a.s. - Všeobecné obchodné podmienky282.8 KiB31. októbra 2015
Záložná zmluva č. 0072-PRB/2014/Z - Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR1.2 MiB30. septembra 2015
Záložná zmluva č. 200/285/2014 Gabriel Frühvald - Štátny fond rozvoja bývania3.0 MiB22. mája 2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadený vecných bremen5.5 MiB25. mája 2015
Zmluva o nájme nebytového priestoru - COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.2.3 MiB20. mája 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry nár. menšín7.9 MiB25. augusta 2015
Zmluva O Poskytovaní Služieb Obec Trhová Hradská - ISTER1.6 MiB23. februára 2015
Zmluva o úvere - Slovenská sporiteľňa a.s.8.0 MiB31. októbra 2015
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti1.5 MiB3. septembra 2015
Zmluva VO3.5 MiB26. februára 2015