Riaditeľ:Mgr. Ladislav Bognár
Zástupkyňa riaditeľa:Mgr. Henrieta Zsapka
Vedúca materskej školy:Anita Madarászová
Kontakty:
telefón: 031/55 81 287
riaditeľ: 0918/222942
zástupkyňa: 0918/222938
sekretariát: 0918/796625
kuchyňa: 031/550 42 12

e-mail: zs.trhovahradska@zoznam.sk