Záhradkársky zväz bol založený v sedemdesiatych rokoch XX. storočia.

Vedenie záhradkárskeho zväzu:

Predseda:        Matus Juraj

Podpredseda:  Csölle František

Pokladníčka:   Szalay Gabriela

Členovia vedenia: Földes Pavel, Zalka Viktor, Horváth Arpád, Kálmán Rudolf, Hájos Ondrej

V akcii „Z“ bolo postavené výkupné stredisko.