Prvé písomné spomienky sú z XIII. storočia. V pečati obce sa nachádza rybársky čln nad ním krížom uložené veslo s čaklou, ktoré znázorňuje staré rybárske remeslo, ktoré dobre vynášalo naším predkom.

V pečati obce boli vryté písmená W(ásárút) O(ppidum), ktoré znamenali Vásárút roľnícke mesto. Z listín z roku 1768 a 1773 sa dozvieme, že túto pečať s erbom používali ešte aj v rokoch 80-tých a 90-tých v XIX. storočí. Pečať s erbom prestali používať až v druhej polovici XX. storočia.