NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
2018/2 - E09 - CELKOVA SITUACIA NAVRH STAVU VO PODLA RVO[15362]1.4 MiB13. apríla 2018
2018/2 - E10 - CELKOVÁ SITUÁCIA NAVRH STAVU 13.1 MiB13. apríla 2018
2018/2 - Kópia - 7 - Obec Trhová Hradská (zadanie) - Kópia(14605)205.9 KiB13. apríla 2018
2018/2 - Legenda K Situácii413.9 KiB13. apríla 2018
2018/2 - Súťažné podklady4.5 MiB13. apríla 2018
2018/2 - Výkaz - Výmer507.0 KiB13. apríla 2018
2018/2 - ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE169.5 KiB13. apríla 2018
2018/2 - ZMLUVA O DIELO NA MODERNIZÁCIU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA218.7 KiB13. apríla 2018
2018/2 - ZMLUVA O KONCESII NA GARANTOVANÚ ENERGETICKÚ SLUŽBU370.6 KiB13. apríla 2018
2018/2 - ZMLUVA O PREVÁDZKE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA174.8 KiB13. apríla 2018
Dodatok č. 1 - KOOR s.r.o.786.2 KiB24. septembra 2018
E10 - CELKOVÁ SITUÁCIA NAVRH STAVU VO[14607]3.1 MiB22. marca 2018
Obec Trhová Hradská (zadanie) - Kópia(14605)62.2 KiB22. marca 2018
Súhrnná Správa III Q 2018297.6 KiB22. októbra 2018
Súťažné Podklady Verejnej Súťaže4.9 MiB22. marca 2018
Verejné Obstaranie - 4287WYP Vestník č. 61/2018 - 27.03.2018188.3 KiB11. apríla 2018
Verejné Obstaranie - 4287WYP Vestník č. 61/2018 - 27.03.2018213.4 KiB11. apríla 2018
VYZVA (3)52.0 KiB22. marca 2018
Výzva na predloženie ponuky - Zákazka s nízkou hodnotou1.7 MiB2. októbra 2018
Výzva na predloženie ponuky -- Rozšírenie kamerového systému1.2 MiB21. novembra 2018
Výzva na predloženie ponuky /prieskum trhu/722.8 KiB24. júla 2018
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE169.5 KiB22. marca 2018
Zmluva o dielo -- KOOR s.r.o. - č. ZMPL-2018-11-0000114.7 MiB26. októbra 2018
Zmluva o dielo -- KOOR s.r.o. - modern. LED sv.sústavy - č. ZMPL-2018-11-0000104.5 MiB26. októbra 2018
ZMLUVA O DIELO NA MODERNIZÁCIU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA218.7 KiB22. marca 2018
ZMLUVA O DIELO NA MODERNIZÁCIU SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA218.7 KiB22. marca 2018
ZMLUVA O KONCESII NA GARANTOVANÚ ENERGETICKÚ SLUŽBU370.6 KiB22. marca 2018
ZMLUVA O PREVÁDZKE SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA174.8 KiB22. marca 2018