NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dohoda o poskytnutí grantu - Nadácia Ekopolis2.3 MiB8. apríla 2016
Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu Smútku3.1 MiB11. októbra 2018
Štatút obce Trhová Hradská8.6 MiB11. októbra 2018
Suhrnna a sprievodna sprava119.0 KiB29. októbra 2015
Súhrnná správa o zákazkách - II.štvrťrok 2015199.3 KiB9. júla 2015
Súhrnná správa o zákazkách - III.štvrťrok 2015199.4 KiB5. októbra 2015
TH 02 SITUACIA 630X297290.0 KiB29. októbra 2015
TH 03 SUTEREN 840X594523.1 KiB29. októbra 2015
TH 04 PRIZEMIE 840X594834.3 KiB29. októbra 2015
TH 05 POSCHODIE 840X594783.2 KiB29. októbra 2015
TH 06 STRECHA 840X420327.9 KiB29. októbra 2015
TH 07 REZ 735X297338.0 KiB29. októbra 2015
TH 08 POHLADY 1050X420638.5 KiB29. októbra 2015
TH 09 SUTEREN 840X594725.4 KiB29. októbra 2015
TH 10 PRIZEMIE 840X5941.1 MiB29. októbra 2015
TH 11 POSCHODIE 840X5941.1 MiB29. októbra 2015
TH 12 STRECHA 840X420295.2 KiB29. októbra 2015
TH 13 REZY 1050X420865.3 KiB29. októbra 2015
TH 14 POHLADY 1050X4201.1 MiB29. októbra 2015
Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča2.2 MiB20. novembra 2015
Všeobecné záväzné nariadenie obce Trhová Hradská 5.8 MiB19. decembra 2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trhová Hradská č. 1/20174.9 MiB13. februára 2017
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trhová Hradská č. 1/2017 - popis systému nakladania s komun. odpadmi 2.1 MiB13. februára 2017
VYHLÁSENIE voľby hlavného kontrolóra Obce Trhová Hradská607.3 KiB28. júla 2015
Výzva na predloženie ponuky -- Rozšírenie kamerového systému1.2 MiB21. novembra 2018
Zámer o majetku obcí - vlastnícke právo obce k pozemkom registra "E" 1.9 MiB28. marca 2018
Znizenie energetickej narocnosti budovy251.0 KiB29. októbra 2015