Dalárda vznikla v roku 2007.

Členovia Dalárdy úspešne vystupovali na rôznych predstaveniach.

Za krátky čas mali 100 vystúpení, aj v Maďarsku a v Slovenii.