Templom

kostol

Vásárútnak először – legalábbis a források erről szólnak – fatemploma volt, amelyet Szent György vértanú tiszteletére szenteltek. Ezt azonban egy középkori árvíz elmosta. Mintegy három és fél évtizeden keresztül „szent sátorban” tartották az istentiszteleteket, és csak jóval később építettek kőtemplomot. 1672-ben szentelték fel, Páduai Szent Antal tiszteletére. Ez sem bizonyult azonban hosszú életűnek, mert 1754-ben tűzvész martalékává vált. Az akkori pozsonyi prépost, Batthyányi József gróf – későbbi esztergomi bíboros érsek – kezdte szorgalmazni újjáépítését. Költségeit nagyrészt maga állta. Miután a templom elkészült, 1757-ben pozsonyi prépostként ő szentelte fel, ismét csak Páduai Szent Antal tiszteletére. Mivel azonban nagy településről és népes gyülekezetről volt szó, a Batthyány által felszentelt istenháza hamarosan szűknek bizonyult, ezért 1906-ban megnagyobbították, és kereszthajóval, valamint két oldalhajóval látták el. A költségek nagy részét ezúttal is a társaskáptalan állta, sőt a templom falában ékeskedő gyönyörű, színes ablakok a prépost és egy-egy kanonok nagylelkű adományairól mesélnek. A kóruson Szent István és Szent László faszobrai találhatók. Az egyik mellékhajóban három emléktáblát helyeztek el. A középsőn azon katonák jegyzéke olvasható, akik az első világháborúban estek el, a szélső márványtáblákon pedig a második világháború áldozatainak névsora van.

Szobrok

A templom előtt látható a Hétfájdalmas Szűz Mária 1883-ban készített szobra a Pieta, amely homokkőből készült, műköves talapzaton áll.

pieta

A templomkertben álló Szentháromság-oszlop 1846-ban készült klasszicista stílusban. Az oszlop tövében áll Szűz Mária plasztikája. Felirata: „A Szentháromság dicsőségére állították Vásárút mezőváros hívei 1846-ban.”

szentharomsag

Kálvária főkeresztje – az alaposzlop és a kereszt barokk stílusban készült. A korpusz a kereszt anyagából, homokkőből készült. Felirata: „A kereszttel követünk mindenhova, Jézus”.

Lourdes-i barlang – a Szűz szobra kb. 70 cm magas, színes kerámiából készült, üvegfal mögött áll.

Szent Flórián útmenti szobra 1863-ban készült.

Vásárútra toborzó körútja egyik állomásaként 1848-ban Kossuth Lajos is ellátogatott. Tiszteletére 1994-ben, halálának 100. évfordulójára emlékművet állítottak.

kossuth-lajos

A Nyárasdra vezető út mellett, néhány száz méterre a falu központjától, a műemlékként védett Nepomuki Szent János-szobor áll, 1739-ben készült.

nepomukisztjanos

Falunk nevezetes szülöttei

Itt volt káplán Feniczy János katolikus pap, költő
Itt szolgált 1668-tól Illyés András erdélyi katolikus püspök
Itt szolgált 1688-1691 között Mártonffy György erdélyi katolikus püspök
Itt született Karcsú Arzén Antal (1827-1893), Ferenc-rendi kolostorfőnök, gimnáziumi tanár
Itt született 1892. április 16-án Házi Jenő történész, levéltáros, a Soproni Városi Levéltár utolsó főlevéltárosa, a MTA levelező tagja.