A vásárútiak XVIII. századból származó régi pecsétjében ősi foglalkozásuk jelképei: a halászatra utaló csónak és fölötte egymáson keresztbe téve evezőlapát és csáklya van ábrázolva. E címeres pecsét a sokak által űzött és jól jövedelmező halászatra utalt. A jelképek fölött a pecsétnyomóba két betűt véstek W(ásárút) O(ppidum). Jelentése: Vásárút mezőváros. Egy 1768-ban, illetve 1773-ban keltezett oklevél tanúsága szerint az említett címeres pecsétnyomót még a XIX. század nyolcvanas és kilencvenes éveiben is használták. Közben a helység mezővárosi rangra emelésének idején egy újabb, ovális formájú kétsoros pecséttel (is) hitelesítettek korabeli iratokat. Ezen az újabb pecsétnyomón a következő feliratot olvashatjuk: VÁSÁRÚT – MEZŐVÁROS. A címeres pecsétnyomót csak a XX. század második évtizedében vonták ki a forgalomból. Közben a helység megszűnt városként működni, és a közjogi okiratokra egy új pecsét került, melyen a következő szöveg volt olvasható: POZSONY VÁRMEGYE VÁSÁRÚT KÖZSÉG + 1910.