Név:    Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s VJM

           József Attila Alapiskola és Óvoda

Postacím: Školská 492, 930 13  Trhová Hradská

IČO: 36081043

Elérhetőségek: 031/5581 287

Web: www.sulinet.eu

E-mail: zs.trhovahradska@zoznam.sktrhovahardska.zs@gmail.com

Fenntartó: Obec Trhová Hradská, Farský rad 1, 930 13  Trhová Hradská

A fenntartó elérhetősége: 031/5581 388

Az intézmény képviselője: az iskola igazgatója (Mgr. Bognár László)

Típusa: teljesen szervezett, jogalanyi

Alaptevékenység: alapiskola