Üdvözlet Vásárútról - Pozdrav z Trhovej Hradskej

Trhová Hradská sa nachádza na juhu Žitného ostrova 10 km od Dunajskej Stredy na východ. Trhová cesta viedla cez obec odtiaľ je meno obce. Trajekt premával medzi Žitným ostrovom a Matúšovou zemou.

Prvé spomienky z roku 1399 vo forme Vyfalu, 1406 VykwrtVywasarhel, 1773 Vásáruth, 1927 Trhová Hradská.

Katolícka cirkev spravovali statky. V roku 1553 pri sčítaní bolo 36 domov. Vásárút získala titul roľnícke mesto v roku 1752 s možnosťou usporiadania jarmoku.

Na začiatku XVII. storočia sídlili vojská Bocskaiho a Bethlena.Üdvözlet Vásárútról - Pozdrav z Trhovej Hradskej

V XIX. storočí jarmoky dobytka boli známe široko-ďaleko v okolí.

V roku 1828 bolo 147 domov s 1047 obyvateľov.

V roku 1849 bola bitka medzi Maďarmi a Rakúšanmi.

Statkár Popper Emil mal liehovar. V minulom storočí bolo viac veľkých požiarov.

V roku 1903 bola veľká povodeň, ktorá pôsobila obyvateľom veľké škody.

V roku 1960 boli dve obce Trhová Hradská a Horné Mýto zlúčené a spoločné pomenovanie bolo Trhové Mýto až do roku 1990.

Üdvözlet Vásárútról - Pozdrav z Trhovej Hradskej